Nano Materiallar

  • Namo materialları

    Namo materialları

    Spesifikasiya Məhsulun adı Orta hissəcik ölçüsü (nm) Saflıq (%) Xüsusi səth sahəsi (m2/q) Həcm sıxlığı (q/sm3) Hissəciklərin morfologiyası Rəng Nikel tozu 50 99,9 12 0,74 sferik qara Volfram tozu 50 99,9 10 3,2 qara sferik toz 99,9 10 0,3 sferik qara Maqnezium tozu 60 99,9 14 0,1 sferik qara Manqan tozu 1000 99,9 7,8 0,4 sferik boz Dəmir tozu...